Vật tư thiết bị

HÌNH ẢNH VẬT TƯ THIẾT BỊ THI CÔNG


1. Máy đào
Số lượng: 08 cái
Công suất: 1,2m3

2. Máy ủi
Số lượng: 03 cái
Công suất: 180Cv

3.Máy xúc lật
Số lượng: 02 cái
Công suất: 85CvImage

4. Ôtô tự đổ
Số lượng: 20 cái
Công suất: 12m3

5. Máy lu bánh thép
Số lượng: 01 cái
Sức nặng: 14tấn
Image

6. Máy lu tĩnh
Số lượng: 01 cái
Sức nặng: 12tấn
Image

7. Máy lu rung
Số lượng: 01 cái
Sức nặng: 12tấn
Image

8. Máy san đất
Số lượng: 01 cái
Công suất: 110Cv

9. Cẩu tự hành
Số lượng: 02 cái
Công suất: 60tấn

10. Ô tô 4 chỗ
Số lượng: 04 cái


11. Ô tô 7 chỗ
Số lượng: 03 cái

12. Xe tưới nước
Số lượng: 01 cái

13. Máy ép cọc
Số lượng: 02 cái
Sức ép: 300tấn
Image

14. Máy vận thăng
Số lượng: 02 cái
Sức nâng: 500kg.
Image

15. Cần cẩu tháp
Số lượng: 02 cái
Công suất: 20tấn

16. Máy trộn bê tông
Số lượng: 24 cái
Công suất: 80L-500L

17. Máy trộn vữa
Số lượng: 12 cái
Công suất: 80L

18. Máy uốn thép
Số lượng: 08 cái.
Công suất: 5KW.

19. Máy cắt thép
Số lượng: 10 cái.
Công suất: 5KW

20. Máy cắt cầm tay
Số lượng: 20 cái.
Công suất: 220W.Image

21. Máy cắt nhôm
Số lượng: 27 cái.
Công suất: 200W.Image

22. Máy đầm đất
Số lượng: 18 cái.
Sức nặng: 1,5tấn.

23. Máy đầm dùi
Số lượng: 26 cái.
Công suất: 0,8 - 1,3KW

24. Máy làm mặt bê tông
Số lượng: 04 cái.Image

25. Máy toàn đạc
Số lượng: 02 cái.

 

26. Máy kinh vĩ
Số lượng: 03 cái.

27. Máy thủy bình
Số lượng: 02 cái.

28. Máy phát điện
Số lượng: 06 cái.
Công suất: 24KW

 

29. Máy hàn điện, hàn hơi
Số lượng: 17 cái.
Công suất: 3-6KWImage

30. Máy bơm nước
Số lượng: 08 cái
Công suất: 100KW

31. Máy tời điện
Số lượng: 05 cái.
Tải trọng nâng: 300-500kg

32. Máy mài
Số lượng: 16 cái.

33. Cân điện tử
Số lượng: 07 cái.

34. Cốt pha thép
Số lượng: 3.500 m2.

35. Hệ giáo hợp kim đỡ sàn
Số lượng: 500 bộ.

36. Ván khuôn thép định hình
Số lượng: 6.000 m2.