PVA: 6 tháng lãi 2,5 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận khác

CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA - HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của PVA đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 53,63% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý II/2013 của PVA chỉ đạt vỏn vẹn 17,96 tỷ đồng, giảm 86,76% so với cùng kỳ.

Mặc dù giá vốn hàng bán của PVA cũng giảm 86,36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp trong quý này chỉ đạt vỏn vẹn 26 triệu đồng, giảm 99,36% so với quý II/2012. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 64,91%. Tất cả điều này dẫn đến mức lỗ 598,5 triệu đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 3,21 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVA đạt 62,39 tỷ đồng doanh thu, giảm 67,96% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần là âm 13 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ khoản lợi nhuận khác đạt tới 15,62 tỷ đồng, nên PVA đã thoát lỗ và có mức lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 53,63% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, PVA đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 547,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 18,47 tỷ đồng. Như vậy, PVA mới chỉ hoàn thành 11,4% kế hoạch doanh thu và 13,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2013.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PVA dao động trong biên độ 3.600 – 4.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 89.661 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 351,5 triệu đồng/phiên.

PVA trích nguồn.