PVIT thông báo chốt danh sách Cổ đông

1.   Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
2.   Trụ sở chính: Số 12, Tecco, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
3.   Điện thoại: (84-38) 3.586488             Fax: (84-38) 3.586696
4.   Website: http://www.pvit.com.vn
5.   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703001785 do Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 25/2/2008; thay đổi lần 6 ngày 03/11/2010 với mã số doanh nghiệp 2900872462
6.   Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng)
7.   Đặc điểm cổ phiếu:
-    Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
-     Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
-     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-     Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 10.800.000 cổ phiếu (Mười triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
-     Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng)
8.   Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
9.   Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 20/01/2011

Quý vị cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, kính đề nghị liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần trước 16h00 ngày 20/01/2011 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
Trụ sở chính: Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6.2789898                       Fax: (84-4) 6. 278 8989.
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-4) 3.9111818     Fax: (84-4) 3.9111919
Chi nhánh Đà Nẵng:
54 - 56 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.389 9338                           Fax: 0511.389 9339
Chi nhánh Vũng Tàu:
Số 08 Hoàng Diệu, phường 1 , TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.625 4522                             Fax: 064.625 452.


Đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty nếu cần bổ sung và điều chỉnh những thông tin liên quan đến số CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND và địa chỉ liên hệ trước thời hạn nêu trên.
Để hoàn tất thủ tục niêm yết, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau 16h00 ngày 20/01/2011.
Thông báo này có hiệu lực cho đến ngày cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Quý vị cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ tại Phòng lưu ký & Quản lý cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí theo địa chỉ trên.
Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đồng Xuân Bình

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 5 of 5